2010.08.12
W dniu 11 sierpnia 2010 roku poprzez zrealizowanie kolejnego zamówienia na dostawę odlewów żeliwnych dla KORPO Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze, Spółka osiągnęła wartość przychodów ze sprzedaży w łącznej wysokości 10.331.000,00 zł. Umowa ta spełnia kryterium znaczącej umowy zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt. 3 w związku z par. 2 ust. 1 pkt 44 b) RRM GPW (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z 28.02.2009)