2007.11.26
W dniu 26 listopada 2007 roku Spółka zwrotnie podpisała umowę z kontrahentem niemieckim na wykonanie usługi oczyszczania odlewów w jego obiektach fabrycznych, położonych na terenie Niemiec na kwotę 636.000,00 EUR, co w przeliczeniu według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski stanowi kwotę 2.343.978,00 PLN. Umowa będzie realizowana w terminie od dnia 02 stycznia 2008 roku do dnia 22 grudnia 2008 roku.