2008.03.19
W dniu 18 marca 2008 roku Spółka zwrotnie podpisała umowę z kontrahentem niemieckim na wykonanie usługi obróbki stali żelbetowej w jego obiektach fabrycznych na terenie Niemiec na kwotę 2.093.300,00 EUR, co w przeliczeniu według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski stanowi kwotę 7.414.468,60 PLN. Umowa będzie realizowana w okresie od dnia 26 marca 2008 roku do 31 grudnia 2009 roku.