2007.10.19
W dniu 16 października 2007 roku Spółka zwrotnie podpisała umowy: -z kontrahentem niemieckim na wykonanie usługi obróbki stali żelbetowej w jego obiektach fabrycznych na terenie Niemiec na kwotę 231.000,00 EUR, co w przeliczeniu według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski stanowi kwotę 859.089,00 PLN. Umowa będzie realizowana w okresie od października 2007 roku do września 2008 roku,
-z kontrahentem niemieckim na wykonanie usług spawalniczo – ślusarskich w jego obiektach fabrycznych na terenie Niemiec na kwotę 255.279,00 EUR, co w przeliczeniu według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski stanowi kwotę 949.383,00 PLN. Umowa będzie realizowana w okresie od października 2007 roku do września 2008 roku.