2011.05.26
W dniu 23 maja 2011 roku Pan Leszek Walczyk – Wiceprezes Zarządu Spółki nabył w obrocie giełdowym 5.895 akcji Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE. Przed nabyciem posiadał 492.683 akcje, co stanowiło 2,38% ogólnej liczby akcji i dawało tyle samo głosów na zgromadzeniu Spółki. W wyniku nabycia posiada 498.578 akcji Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE, co stanowi 2,41% akcji w kapitale zakładowym tejże Spółki i daje tyle samo głosów na zgromadzeniu Spółki.