Starachowice, dnia 01.02.2018 r.

 

 

Wyniki postępowania ofertowego

 

dotyczące zakupu usługi badawczej pod nazwą „Testowanie innowacyjnego zespołu rozwłókniającego” na realizację Zadania 11 (E – Koszty usług badawczych), w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji komponentów odlewanych z żeliwa specjalnego do pracy w ekstremalnych warunkach zużycia ściernego”, zgodnie z  umową Nr PBSC/B5/44/2015 zawartą z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie a Spółką o dofinansowanie w formie dotacji w ramach „Programu Badań Stosowanych”, Ścieżka B „Materiały i technologie materiałowe”.

            W dniu 01.02.2018 r. na posiedzeniu Komisji do przeprowadzenia wewnętrznych postępowań o udzielenie przez Spółkę zamówień na zakup towarów i usług związanych z realizacją projektu pod nazwą „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji komponentów odlewanych z żeliwa specjalnego do pracy w ekstremalnych warunkach zużycia ściernego”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu usługi badawczej pod nazwą „Testowanie innowacyjnego zespołu rozwłókniającego” na realizację Zadania 11 (E – Koszty usług badawczych).

Komisja wybrała ofertę złożoną przez Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych spółka z o.o., ul. Mickiewicza 10A, 83 – 262 Czarna Woda, jako ofertę, która uzyskała największą liczbę 100 punktów na 100 możliwych.

Przewodniczący Komisji

 

 

Jacek Wojtan

Wyniki Postepowania usługa badawcza