Logo 1 ncbir

Starachowice, 09.08.2019 r.

 

Wyniki postępowania ofertowego

w zakresie wyboru wykonawcy przedmiotu zamówienia Podwykonawstwo w zakresie: Zadanie 1.3., Zadanie 2.4., Zadanie 3.3., Zadanie 4.4. w ramach projektu „Opracowanie innowacyjnej technologii komponentów odlewniczych z wysokojakościowego żeliwa sferoidalnego przy zastosowaniu nowatorskiej w skali światowej techniki hybrydowo-dynamicznej modyfikacji ciekłego stopu”, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach w ramach konkursu 2/1.1.1/2019, Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Wybór – Podwykonawstwo POIR 2.1.1