Logo - ENSUREAL

Starachowice, 03.07.2019 r.

 

Wyniki postępowania ofertowego

 

w zakresie wyboru wykonawcy przedmiotu zamówienia „Prace badawcze eksperta naukowego w zakresie możliwości wykorzystania surówki żelaza, uzyskiwanej jako produkt uboczny w procesie produkcji tlenku glinu metodą Pedersena,  do produkcji odlewów żeliwnych” w ramach projektu „Integrated approach to process optimisation for raw material resources efficiency, excluding tecovery technologies of waste streams” (Zintegrowane podejście do optymalizacji procesów w zakresie wydajności zasobów surowcowych, z wyłączeniem technologii odzyskiwania strumieni odpadów), dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach konkursu Horizon 2020.

Wybór – Ekspert, ENSUREAL