2008.06.23
W dniu 20 czerwca 2008 roku Rada Nadzorcza wybrała Spółkę Zespół Usług Finansowo – Księgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce BILANS – SERVIS Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Zagnańska 84 a, wpisaną na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod nr 1351 jako podmiot uprawniony do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za rok 2008 oraz przeglądu sprawozdania finansowego Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE sporządzonego na dzień 30.06.2008 r.