odlewnie-ue1

Starachowice, 24.04.2019 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania ofertowego

 

w zakresie przedmiotu zamówienia „Dostawa, montaż oraz wdrożenie do użytkowania fabrycznie nowego zestawu pomp cieplnych (2 szt.)” realizowanego w ramach projektu „Wzrost kompetencji Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Komponentów Odlewniczych w zakresie automatyzacji i robotyzacji procesowej” zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”.

Unieważnienie – zestaw pomp cieplnych (2 szt.)