[su_row]
[su_column size=”4/5″] SA- R 2013- korekta- 07.04.2014 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik [/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”4/5″] SA- R 2013[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik [/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”4/5″] Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik [/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”4/5″] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik [/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”4/5″] Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik [/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”4/5″] Pismo Prezesa Zarządu Spółki do Akcjonariuszy[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik [/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”4/5″] Oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik [/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”4/5″] Oswiadczenie Zarządu Spółki o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik [/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”4/5″] Oświadczenie Zarządu Spółki o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w 2013 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik [/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”4/5″] Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik [/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”4/5″] Opinia biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe za 2013 rok[/su_column]
[su_column size=”1/5″] pobierz plik [/su_column]
[/su_row]