raport bieżący nr 48/2004 znaczny pakiet akcji

raport bieżący nr 47/2004 koszty przeprowadzenia emisji akcji serii F

raport bieżący nr 46/2004 wprowadzenie do obrotu akcji serii F

raport bieżący nr 45/2004przyjęcie do KDPW akcji serii F

raport bieżący nr 44/2004 wyjaśnienie do rap43/2004

raport bieżący 43/2004 tekst jednolity Statutu Spółki

raport bieżący nr 42/2004 wniosek o wprowadzenie do obrotu akcji serii F

raport bieżący nr 41/2004 sprostowanie omyłki

raport bieżący nr 40/2004 przydział akcji serii F

raport bieżący nr 39/2004 nadanie tytułu

raport bieżący nr 38/2004 zmiany do prospektu

raport bieżący nr 37/2004 cena emisyjna akcji serii F

raport bieżący nr 36/2004 zawarcie umowy

raport bieżący nr 35/2004 przedział cenowy akcji serii F

raport bieżący nr 34/2004 zmiany do prospektu

raport bieżący nr 33/2004 wykonanie porozumienia

raport bieżący nr 32/2004 nabycie pakietu akcji

raport bieżący nr 31/2004 zawiadomienie KPWiG o wprowadzeniu do publicznego obrotu akcji serii F

raport bieżący nr 30/2004 nabycie pakietu akcji

raport bieżący nr 29/2004 zbycie akcji

raport bieżący nr 28/2004 uzupełnienie raportu SA-P2004

raport bieżący nr 27/2004 ujawnienie Oddziału w rejestrze

raport bieżący nr 26/2004 wybór biegłego rewidenta

raport bieżący nr 25/2004 zawarcie umów

raport bieżący nr 24/2004 zmiana terminów przekazywania raportów

raport bieżący nr 23/2004 akcjonariusze posiadający powyżej 5% na NWZA

rapoprt bieżący nr 22/2004 uchwały podjęte na NWZA

raport bieżący nr 21/2004 spłata kredytu

raport bieżący nr 20/2004 projekty uchwał na NWZA

raport bieżący nr 19/2004 zawarcie znaczącej umowy

raport bieżący nr 18/2004 zawarcie umowy

raport bieżący nr 17/2004 termin i porządek NWZA

raport bieżący nr 16/2004 ocena Spółki

raport bieżący nr 15/2004 zawarcie porozumienia

raport bieżący nr 14/2004 sprostowanie raportu bieżącego nr 8/2004

raport bieżący nr 13/2004 zawarcie znaczącej umowy

raport bieżący nr 12/2004 zawarcie umowy

raport bieżący nr 11/2004 decyzja restrukturyzacyjna

raport bieżący nr 10/2004 zawarcie umowy

raport bieżący nr 9/2004 akcjonariusze posiadający ponad 5proc na ZWZA

raport bieżacy nr 8/2004 powołanie członków Rady Nadzorczej

raport bieżacy nr7/2004 uchwały podjęte na ZWZA

raport bieżący nr 6/2004 projekty uchwał na ZWZA

raport bieżący nr 5/2004 informacja o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego

raport bieżący nr 3/2004 termin i porządekZWZA

raport bieżący nr 2/2004 rejestracja Oddziału