2011.03.30
W dniu 25 marca 2011 roku Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o rejestracji zmian w Statucie Spółki uchwalonych uchwałą nr 3/2011, uchwałą nr 4/2011 oraz uchwałą nr 5/2011 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 18 lutego 2011 roku. Tekst jednolity, uwzględniający powyższe zmiany, ustalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwałą nr 6/2011 w dniu 18 lutego 2011 roku został przekazany do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 4/2011 w dniu 18 lutego 2011 roku.