odlewnie-ue1

W dniu 30.07.2020 r. Zamawiający otrzymał pytanie dotyczące Zapytania ofertowego z dnia 16.07.2020 r. – serwer, macierz dyskowa, komputer (2 szt.), które przedstawiamy wraz z odpowiedziami ze strony Zamawiającego w poniższym załączniku.

Pytania z dn. 30.07.2020 – serwer, macierz dyskowa, komputer (2 szt.)