odlewnie-ue2

Pytanie z 13.09.2018 do Zapytania Ofertowego – system tomografii komputerowej

 

W dniu 13.09.2018 r. Zamawiający otrzymał pytanie dotyczące Zapytania ofertowego z dnia 10.09.2018 r. – Prace B+R Podwykonawstwo, które przedstawiamy wraz z odpowiedzią ze strony Zamawiającego w poniższym załączniku.

Pytanie i odpowiedź – Prace B+R Podwykonawstwo 14.09.2018

Załącznik 1 do odpowiedzi

Załącznik 2 do odpowiedzi

Załącznik 3 do odpowiedzi