logo

Pytanie z 09.10.2016 do Zapytania Of. – współrzędnościowa maszyna pomiarowa

 

W dniu 09.10.2016 r. Zamawiający otrzymał pytanie dotyczące Zapytania ofertowego z dnia 28.09.2016 r. z przedmiotem zamówienia „Dostawa fabrycznie nowej współrzędnościowej maszyny pomiarowej z wyposażeniem z uwzględnieniem kosztów dostawy oraz wdrożenia do użytkowania”, które przedstawiamy wraz z odpowiedziami ze strony Zamawiającego w poniższym załączniku.

 

Pytanie i odpowiedź – współrz.maszyna pomiar 09.10.2016