Logo

Pytanie z 07.12.2016 do Zapytania Of. – Inteligentny zrobotyzowany system odcinania odlewów

 

W dniu 07.12.2016 r. Zamawiający otrzymał pytanie dotyczące Zapytania ofertowego z dnia 09.11.2016 r. z przedmiotem zamówienia „Dostawa, montaż oraz wdrożenie do użytkowania fabrycznie nowego inteligentnego zrobotyzowanego systemu odcinania odlewów”, które przedstawiamy wraz z odpowiedzią ze strony Zamawiającego w poniższym załączniku.

Pytanie i odpowiedź – Inteligentny zrobotyzowany system odcinania odlewów