2010.11.19
W związku z zatwierdzeniem w dniu 10 listopada 2010 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego spółki Odlewnie Polskie S.A. z siedzibą w Starachowicach, związanego z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 8 148 882 Akcji Serii G, które zostały objęte przez Banki w ramach Układu w trybie subskrypcji prywatnej, prospekt emisyjny zostanie opublikowany w formie elektronicznej na stronach internetowych Spółki www.odlewniepolskie.pl i firmy inwestycyjnej NOBLE Securities SA www.noblesecurities.pl w dniu 22 listopada 2010 r.