logo

Zapytanie ofertowe na „Dostawę fabrycznie nowej tokarki CNC z uwzględnieniem kosztów dostawy oraz wdrożenia do użytkowania” wraz za załącznikami.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr1 do ZO – formularz oferty

Załącznik nr2 do ZO projekt umowy

Załącznik nr3 do ZO rysunek detalu

Załącznik nr3 do ZO Rysunek detalu- tokarka

Załącznik nr1 do ZO formularz oferty (edytowalny)