Logo

Zapytanie ofertowe na „Dostawę fabrycznie nowego przyrządu ustawczo-pomiarowego narzędzi z uwzględnieniem kosztów dostawy oraz wdrożenia do użytkowania” wraz z załącznikami.

Zapytanie ofertowe – przyrząd ustawczo-pomiarowy

Zał nr 1 do ZO PUPN – Formularz oferty

Zał nr 2 do ZO PUPN – projekt umowy

Zał nr 1 do ZO PUPN – Formularz oferty (edytowalny)