Logo

Zapytanie ofertowe na „Dostawę fabrycznie nowego przyrządu do kalibracji narzędzi z uwzględnieniem kosztów dostawy oraz wdrożenia do użytkowania” wraz z załącznikami.

Zapytanie ofertowe – przyrząd do kalibracji

Zał nr 1 przyrząd do kalibracji – formularz ofertowy

Zał nr 2 przyrząd do kalibracji – projekt umowy

Zał nr 1 przyrząd do kalibracji – formularz ofertowy (edytowalny)