2011.02.18
W dniu 18 lutego 2011 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zatwierdziło zmiany w § 5 pkt. 15, w § 15 ust. 2a i w § 28 ust. 2, 3 i 4 Statutu Spółki oraz ustaliło po zatwierdzonych zmianach jednolity tekst Statutu Spółk