Wskaźniki finansowe 2010 r.

Podstawowe wskaźniki finansowe 2010 r.
   
Rentowność sprzedaży (zysk netto / przychody ze sprzedaży) 1,72%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) (aktywa bieżące / zobowiązania bieżące) 1,35
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania ogółem / aktywa ogółem) 83,12%
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) (zysk netto / aktywa ogółem) 1,78%