Wskaźniki finansowe 2009 r.

Podstawowe wskaźniki finansowe 2009 r.
   
Rentowność sprzedaży (zysk netto / przychody ze sprzedaży) -2,77%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) (aktywa bieżące / zobowiązania bieżące) 0,31
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania ogółem / aktywa ogółem) 180,96%
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) (zysk netto / aktywa ogółem) -2,17%