Wskaźniki finansowe 2007 r.

Podstawowe wskaźniki finansowe

2007 r.

   
Rentowność sprzedaży (zysk netto / przychody ze sprzedaży) 3,33%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) (aktywa bieżące / zobowiązania bieżące) 1,83
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania ogółem / aktywa ogółem) 42,99%
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) (zysk netto / aktywa ogółem) 6,01%