polandEnglishGermanfrenchrussia
Menu

ZWZ – 16.05.2013 r.

ZWZ – 16.05.2013 r.

Uchwały podjęte na ZWZ

Oświadczenie o odstąpieniu przez Spółkę od stosowania zasad “Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki

Sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku

Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy

Oświadczenie o stosowaniu zasad Dobrych Praktyk w 2012 roku

Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2012 rok

Opinia Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał na ZWZ

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2012 rok

Projekty uchwał ZWZ Spółki

Formularz pełnomocnictwa

Informacja o ogólnej liczbie głosów na ZWZ Spółki

polandEnglishGermanfrenchrussia