polandEnglishGermanfrenchrussia
Menu

ZWZ – 07 05 2012 r.

ZWZ – 07 05 2012 r.

Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 07.05.2012 wraz z liczbą głosów

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE na dzień 07 maja 2012 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2011 r.

Opinia Rady Nadzorczej Spółki do wniosku Zarządu o podziale zysku za 2011 r.

Opinia Rady Nadzorczej Spółki do projektów Uchwał ZWZ

Załącznik Nr 1 – Projekty Uchwał ZWZ

Załącznik Nr 2 – Formularz pełnomocnictwa

Załącznik Nr 3 – Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

polandEnglishGermanfrenchrussia