polandEnglishGermanfrenchrussia
Menu

ZWZ – 05.05.2014 r.

ZWZ – 05.05.2014 r.

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dn.05.05.2014 r.

Oświadczenie o odstąpieniu przez Spółkę od stosowania zasad “Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA 05.05.2014 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki za 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 r.

Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy

Oświadczenie Zarządu o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2013 r.

Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2013 r.

Opinia Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał ZWZ

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 r.

Projekty uchwał na ZWZ Spółki

Formularz pełnomocnictwa

Informacja o ogólnej liczbie głosów na ZWZ Spółki

polandEnglishGermanfrenchrussia