2007.12.17
W dniu 17 grudnia 2007 roku poprzez zrealizowanie kolejnego zamówienia na dostawę odlewów żeliwnych dla KORPO Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze, Spółka osiągnęła (w okresie 12 miesięcy z tytułu dostaw odlewów dla spółki KORPO Sp. z o.o.) wartość przychodów w łącznej wysokości 13.356.580,00 złotych.