Logo 1 ncbir

Nastąpiła zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert to 15.11.2018 r. do godz. 15.00. Nowy termin otwarcia ofert to 16.11.2018 r. o godz. 9:30. Zmiana Zapytania Ofertowego polega na uwzględnieniu tych terminów. Załączniki do Zapytania Ofertowego nie uległy zmianie.

Zapytanie ofertowe – Prace B+R Podwykonawstwo Etap 2, 3, 4 nowy termin