odlewnie-ue1

Nastąpiła zmiana treści paragrafu 14 Załącznika nr 2 Projekt umowy do Zapytania Ofertowego. Zmiana ma charakter nieistotny. W związku z tym zmianie ulega również treść Zapytania Ofertowego, polegająca na przesunięciu terminów składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert to 12.12.2019 r. do godz. 15.00. Nowy termin otwarcia ofert to 13.12.2019 r. o godz. 9:00.

Zapytanie ofertowe zmiana

Załącznik nr 2 zmieniony – projekt umowy