Logo - ENSUREAL

Nastąpiła zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert to 13.06.2019 r. do godz. 15.00. Nowy termin otwarcia ofert to 14.06.2019 r. o godz. 9:00. Zmiana Zapytania Ofertowego polega na uwzględnieniu tych terminów. Załączniki do Zapytania Ofertowego nie uległy zmianie.

Zapytanie ofertowe – Ekspert, ENSUREAL zmiana terminu