Zmianie ulega termin składania ofert w postępowanie na dostawę, montaż i uruchomienie instalacji sieci teleinformatycznej na terenie Spółki Odlewnie Polskie S.A w Starachowicach wraz z robotami elektrycznymi, budowlanymi i towarzyszącymi. 

Oferty należy składać do dnia 05.03.2021 r. do godz. 15.00.