2008.05.08
W związku z zakończeniem procesu odbudowy kapitałów własnych Spółki. Zarząd Spółki podjął decyzję o zmianie z dniem 08 maja 2008 roku kryterium oceny znaczenia umów z kryterium przychodów ze sprzedaży na kryterium wartości kapitałów własnych Spółki (§ 1 ust. 1 pkt 51 a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku, Dz. U. Nr 209 poz. 1744).