2008.11.21
W dniach 13-15 listopada 2008 roku na terenach wystawienniczych Heysel Expo w Brukseli odbyły się 57 Światowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA 2008”, poświęcone transferowi technologii i wdrażaniu postępu technicznego. Prezentowany na 57 Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA 2008” wynalazek ODLEWNI POLSKICH S.A. i INSTYTUTU ODLEWNICTWA w Krakowie pn. „Sposób wytwarzania odlewów łopatek z żeliwa sferoidalnego ausferrytyczno-mertenzytycznego o podwyższonej odporności na zużycie ścierne do oczyszczarek i mieszarek”, którego twórcami są dr inż. Adam Nowak i mgr inż. Marek Sokolnicki z ODLEWNI POLSKICH S.A. oraz dr inż. Adam Kowalski z INSTYTUTU ODLEWNICTWA w Krakowie, został bardzo wysoko oceniony przez Międzynarodowe Jury i otrzymał ZŁOTY METAL.
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania odlewów łopatek do oczyszczarek i innych tego typu urządzeń z żeliwa sferoidalnego o strukturze osnowy metalowej składającej się z ausferrytu i martenzytu. Struktura taka cechuje się połączeniem wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i odporności na ścieranie z bardzo dobrą plastycznością.
Żeliwo według wynalazku może znaleźć zastosowanie na łopatki używane w innych tego typu urządzeniach, jak np. oczyszczarki śrutowe i piaskowe do odlewów, mieszarki do materiałów formierskich, mas bitumicznych, materiałów ceramicznych, itp.