2008.05.13
W dniu 12 maja 2008 roku poprzez zrealizowanie kolejnego zamówienia na dostawę odlewów żeliwnych dla KORPO Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze, Spółka osiągnęła wartość przychodów ze sprzedaży w łącznej wysokości 4.708.000,00 złotych. Umowa ta spełnia kryterium znaczącej umowy zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 3 w związku z par. 2 ust. 1 pkt 51 a) RRM GPW (Dz. U. Nr 209 poz. 1744).