2011.02.28
Spółka w okresie od dnia 12 sierpnia 2010 roku (raport bieżący nr 36/2010 z dnia 12.08.2010 r.) do dnia 28 lutego 2011 roku poprzez zrealizowanie kolejnego zamówienia na dostawę odlewów żeliwnych dla KORPO Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze, osiągnęła wartość przychodów ze sprzedaży do tej Spółki w łącznej wysokości 7.966.740 złotych. Realizacja zamówień odbyła się na warunkach rynkowych nie odbiegających od postanowień ogólnie przyjętych w umowie dostawy, bez zapisów dotyczących kar umownych i warunków. Umowa ta spełnia kryterium znaczącej umowy zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 3 w związku z par. 2 ust. 1 pkt 44 b) RRM GPW (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z 28.02.2009).