2007.09.04
W dniu 03 września 2007 roku Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach podpisała zwrotnie umowę z kontrahentem niemieckim na wykonanie usługi oczyszczania odlewów w jego obiektach fabrycznych, położonych na terenie Niemiec, na kwotę 380.500,00 EUR, co w przeliczeniu według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski stanowi kwotę 1.453.852,00 PLN. Umowa będzie realizowana w terminie od dnia 01 października 2007 roku do dnia 30 września 2008 roku.