2010.12.01
W dniu 1 grudnia 2010 roku poprzez zrealizowanie kolejnego zamówienia na dostawę odlewów żeliwnych dla firmy EDWARDS Ltd. z siedzibą w Crawley Wielka Brytania, Spółka osiągnęła wartość przychodów ze sprzedaży w łącznej wysokości 7.728.800,00 złotych. Umowa ta spełnia kryterium znaczącej umowy zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt. 3 w związku z par. 2 ust. 1 pkt 44 b) RRM GPW (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z 28.02.2009)