2007.12.10
W dniu 10 grudnia 2007 roku Spółka zwrotnie podpisała umowę z kontrahentem niemieckim na wykonanie usługi obróbki stali żelbetowej w jego obiektach fabrycznych na terenie Niemiec na kwotę 321.600,00 EUR, co w przeliczeniu według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski stanowi kwotę 1.153.418,00 PLN. Umowa będzie realizowana w okresie od 02 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.