2007.12.04
W dniu 03 grudnia 2007 roku Spółka podpisała z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie umowę o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 8.000.000,00 PLN. Kredyt zostanie wykorzystany na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki w związku z dalszym wzrostem jej skali. Umowa została zawarta na okres od dnia 03 grudnia 2007 roku do dnia 02 grudnia 2008 roku.