2007.12.03
W dniu 30 listopada 2007 roku Spółka zwrotnie podpisała umowę z kontrahentem niemieckim na wykonanie usługi oczyszczania odlewów w jego obiektach fabrycznych, położonych na terenie Niemiec na kwotę 534.420,00 EUR, co w przeliczeniu według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski stanowi kwotę 1.958.382,00 PLN. Umowa będzie realizowana w terminie od dnia 01 grudnia 2007 roku do dnia 30 listopada 2008 roku.