2007.12.03
W dniu 03 grudnia 2007 roku Spółka zwrotnie podpisała umowy z kontrahentem niemieckim na wykonanie usługi obróbki stali żelbetowej w jego obiektach fabrycznych na terenie Niemiec na kwotę 404.700,00 EUR, co w przeliczeniu według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski stanowi kwotę 1.467.725,00 PLN. Umowa będzie realizowana w okresie od 04 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.