2007.09.12
W dniu 11 września 2007 roku Spółka zwrotnie podpisała umowę z kontrahentem czeskim na wykonanie usługi oczyszczania odlewów w jego obiektach fabrycznych, położonych na terenie Republiki Czeskiej na kwotę 130.187,00 EUR, co w przeliczeniu według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski stanowi kwotę 494.008,00 PLN. Umowa będzie realizowana w terminie od września 2007 roku do grudnia 2007 roku. Tym samym, Spółka rozszerzyła sieć kooperacyjnych powiązań w ramach realizacji umów o dzieło w branży odlewniczej o kolejny, po Niemczech, kraj członkowski Unii Europejskiej.