2007.09.11
W dniu 10 września 2007 roku Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach zwrotnie podpisała umowę z kontrahentem niemieckim na usługowe wykonanie produkcji odlewniczej w jego obiektach fabrycznych, położonych na terenie Niemiec na kwotę 1.085.400,00 EUR, co w przeliczeniu według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski stanowi kwotę 4.137.545,00 PLN. Umowa będzie realizowana w okresie od dnia 01 października 2007 roku do dnia 30 września 2008 roku.