2007.09.11
W dniu 06 września 2007 roku Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach zwrotnie podpisała umowę z kontrahentem niemieckim na usługowe wykonanie produkcji odlewniczej w jego obiektach fabrycznych, położonych na terenie Niemiec na kwotę 600.000,00 EUR, co w przeliczeniu według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski stanowi kwotę 2.291.700,00 PLN. Umowa będzie realizowana w okresie od dnia 01 października 2007 roku do dnia 30 września 2008 roku.