2008.06.24
W dniu 23 czerwca 2008 roku Spółka zwrotnie podpisała umowę z kontrahentem niemieckim na usługowe wykonanie produkcji odlewniczej w jego obiektach fabrycznych, położonych na terenie Niemiec na kwotę 773.945 EUR, co w przeliczeniu według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski stanowi kwotę 2.604.867,00 PLN. Umowa będzie realizowana w okresie od dnia 01 lipca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. Umowa ta nie spełnia kryterium znaczącej umowy zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 3 w związku z par. 2 ust. 1 pkt 51 a) RRM GPW (Dz. U. Nr 209 poz. 1744).