2008.04.25
W dniu 23 kwietnia 2008 roku Spółka zwrotnie podpisała umowę z kontrahentem niemieckim na wykonanie usługi oczyszczania odlewów w jego obiektach fabrycznych, położonych na terenie Niemiec na kwotę 314.300,00 EUR, co w przeliczeniu według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski stanowi kwotę 1.070.946,00 PLN. Umowa będzie realizowana w terminie od kwietnia 2008 roku do kwietnia 2009 roku.