2008.02.12
W dniu 11 lutego 2008 roku Spółka zwrotnie podpisała umowę z kontrahentem niemieckim na usługowe wykonanie produkcji odlewniczej w jego obiektach fabrycznych, położonych na terenie Niemiec na kwotę 396.720,00 EUR, co w przeliczeniu według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski stanowi kwotę 1.437.276,90 PLN. Umowa będzie realizowana w okresie od lutego 2008 roku do lipca 2008 roku.