2008.01.03
W dniu 02 stycznia 2008 roku Spółka zwrotnie podpisała umowę z kontrahentem niemieckim na usługowe wykonanie produkcji odlewniczej w jego obiektach fabrycznych, położonych na terenie Niemiec na kwotę 1.178.000,00 EUR, co w przeliczeniu według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski stanowi kwotę 4.237.855,00 PLN. Umowa będzie realizowana w okresie od stycznia 2008 roku do grudnia 2008 roku.